แผนกสัตว์ป่วยนอก
แผนกสัตว์ป่วยใน
แผนกศัลยกรรม
แผนกรังสีวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์
แผนกห้องปฏิบัติการ
แผนกอาบน้ำ-ตัดขน
แผนกขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
 

Parameter ตรวจทั่วไป ตรวจอย่างละเอียด
ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
พยาธิเม็ดเลือด
ค่าตับเบื้องต้น (SGPT)
ค่าเอนไซม์จากตับ (ALP)  
ค่าไตเบื้องต้น (Creatinine)
ของเสียจากเลือดในไต (BUN)
ระดับโปรตีนในเลือด (TP)
ชุดตรวจไข้หัดแมว/ลิวคีเมีย/หนอนหัวใจ  
โปรตีน Albumin
ไทรอยด์ฮอร์โมน  
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ
ระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
วัดความดันเลือด  
ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 
 
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2530-7636-7 แฟกซ์ 0-2530-7633
Copyright © 2011 Sriwara Animal Hospital Co. ,Ltd. All rights reserved.