แผนกสัตว์ป่วยนอก
แผนกสัตว์ป่วยใน
แผนกศัลยกรรม
แผนกรังสีวินิจฉัยและอัลตร้าซาวน์
แผนกห้องปฏิบัติการ
แผนกอาบน้ำ-ตัดขน
แผนกขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง
 

Parameter ตรวจทั่วไป ตรวจอย่างละเอียด
ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
พยาธิเม็ดเลือด
ตัวอ่อนพยาธิหัวใจ  
ค่าตับเบื้องต้น (SGPT)
ค่าเอนไซม์จากตับ (ALP)  
ค่าไตเบื้องต้น (Creatinine)
ของเสียจากเลือดในไต (BUN)
ระดับโปรตีนในเลือด (TP)
ชุดตรวจพยาธิหัวใจและพยาธิเม็ดเลือด  
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ
ระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)  
วัดความดันเลือด  
ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพ

 
 
โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา
1325 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2530-7636-7 แฟกซ์ 0-2530-7633
Copyright © 2011 Sriwara Animal Hospital Co. ,Ltd. All rights reserved.